meta name="video_type" content="video/mp4" />

سرعت بخشیدن به نظافت بیمارستان با اسکرابر آنتی باکتریال

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA43B20noBac
در تولید این نوع اسکرابر از مواد آنتی باکتریال استفاده شده است که موجب می شود تا 99.9 درصد باکتری ها را از بین ببرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :