meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی سطوح آلوده با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55BM40
در یک محیط هر سطحی که جاذب آلودگی باشد، می بایست نظافت یا شستشو گردد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :