meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی آشپزخانه صنعتی با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA43B40
آشپزخانه های بزرگ صنعتی که در آن ها به مقدار انبوهی مواد غذایی طبخ می شود، به شدت نیازمند رسیدگی و نظافت هستند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :