meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت ساختمان در حال ساخت با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55B40
ساختان ها و مجتمع هایی که ساخت آن ها هنوز به پایان نرسیده است، آلوده بوده و به ویژه سطح زمین در آن ها مملو از گرد و خاک می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :