meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی کف اتاق تاسیسات با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55B40
اتاق ها و سالن هایی که تاسیسات یک مرکز در آن تعبیه شده است، همانند دیگر محیط های صنعتی و نیمه صنعتی باید نظافت شوند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :