meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت صنعتی فروشگاه با اسکرابر و مکنده صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : other گروه : سایر کد محصول مربوط : IndustrialCleaning
با استفاده از تجهیزات نظافت صنعتی می توان به نظافت و شستشوی سطوح کف در فروشگاه های تجاری پرداخت.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :