meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستن کف سالن رستوران با اسکرابر صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
رستوران ها نیازمند سالن هایی با سطح بهداشت بالا و جلوه زیبا هستند. در صورت تمیز نبودن سطح زمین این اماکن، رغبت افراد برای مراجعه کاهش یافته و سلامت کارکنان نیز تهدید می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :