meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستن کفپوش اپوکسی پارکینگ با اسکرابر خودرویی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100
در بعضی از پارکینگ ها از کفپوش اپوکسی استفاده می شود. این کفپوش ها در طی زمان، بوسیله لاستیک خودرو ها آلوده و نیازمند نظافت و شستشو هستند. توجه نکردن به این امر، با کاهش سطح بهداشت این مراکز، موجب کاهش طول عمر کفپوش می شود. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :