meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت سطوح با اسکرابر دستی کوچک

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA35B10
همه محیط هایی که افراد مختلف در آن حضور و یا رفت و آمد دارند، فارغ از نوع کاربری آن مکان نیازمند بهداشت و نظافت هستند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :