meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت پارکینگ خودرو با سوییپر سرنشین دار

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : SLALOME
پارکینگ های خودرو محیط هایی با قابلیت بالای جذب آلودگی هستند و با تردد وسایل نقلیه مقدار گرد و خاک موجود در محیط شدت پیدا می کند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :