meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت محیط های صنعتی با دستگاه سویپر خودرویی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : NOVE
محیط های صنعتی به جهت حجم آلودگی هایی که با آن سر و کار دارند، به سرعت دچار آلودگی می شوند. این آلودگی ها به مرور زمان انباشته شده و محیط را غیر بهداشتی می نمایند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :