meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی کف سنگی با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55B40
به منظور حفظ جلا و درخشندگی سطوح پوشیده شده از سنگ و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن ها شستشوی منظم و با شیوه صحیح این سطوح ضرورت دارد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :