meta name="video_type" content="video/mp4" />

بهداشت و نظافت بیمارستان و درمانگاه با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55BM40
تمامی بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و مطب های پزشکی از جمله محیط هایی هستند که به سرعت آلوده شده و این آلودگی در بخش های مختلف آن پراکنده می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :