meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی سطوح کف بیمارستان با اسکرابر سرنشین دار

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA66BM70
تمامی قسمت های یک مرکز درمانی شامل اتاق ها، بخش مراقبت های ویژه، اتاق عمل، راهروها، سالن های انتظار و ... در محیط های بیمارستانی نیازمند نظافت و رسیدگی دائمی هستند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :