meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت محیط های درمانی با اسکرابر ضد باکتری

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA43B20noBac
بهداشت و تمیزی بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و دیگر مراکز درمانی تنها با نظافت مداوم و با استفاده از شیوه های صحیح و اصولی فراهم می گردد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :