meta name="video_type" content="video/mp4" />

کفشوی مراکز درمانی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA43B20
مراکز درمانی و بیمارستان ها همواره با تعداد زیادی مراجعه کننده و بیمار مواجه هستند. نظافت و شستشوی سطح زمین در این مراکز نیازمند استفاده از تجهیزات با کیفیت می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :