meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت آزمایشگاه و لابراتوار با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55B40
در آزمایشگاه ها و لابراتورها بهداشت و تمیزی محیط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده زیرا وجود میکروب و آلودگی در آن می تواند نتایجه آزمایش ها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :