meta name="video_type" content="video/mp4" />

استفاده از اسکرابر در نظافت مراکز آموزشی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
رعایت اصول بهداشتیف نقش مهمی در تامین سلامت افراد ایفا می نماید. محیط های آموزشی به واسطه حضور بلند مدت و مستمر دانش آموزان و دانش جویان نیازمند سطوح بالای بهداشتی می باشد. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :