meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی تاتامی با دستگاه پولیشر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : پولیشر کد محصول مربوط : BIONIC
در محیط های ورزشی بخصوص ورزش های رزمی، فعالیت های ورزشی بر روی تاتامی انجام می شود. این سطوح، جهت شستشو و نظافت خود نیازمند استفاده از یک ابزار نظافتی می باشند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :