meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشو و نظافت پایانه ها با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
سالن انتظار پایانه ها همواره مملو از جمعیت و مسافران می باشد. تردد و حضور بلند مدت افراد در این محیط ها موجب آلودگی سطوح کف می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :