meta name="video_type" content="video/mp4" />

کاربرد اسکرابر در شستشوی کفپوش ها

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55B40
تردد بالای افراد در اماکن تجاری و اداری یکی از اصلی ترنی عوامل در آلودگی کف پوش ها می باشد. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :