meta name="video_type" content="video/mp4" />

کنترل پنل دستگاه کارواش اتوماتیک

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Istobal گروه : کارواش اتوماتیک کد محصول مربوط : PROGRESS

دستگاه کارواش اتوماتیک ماژول های گوناگونی دارد. هر کدام از این واحد ها وظیفه خاصی را بر عهده دارند. عملکرد برخی از این تجهیزات قابل تنظیم است و تنظیم کردن آن ها از طریق یک رابط کاربری (کنترل پنل) انجام می پذیرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :