meta name="video_type" content="video/mp4" />

مشاهده رد پاکیزگی پس از استفاده از اسکرابر صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100

سطوح با استفاده از اسکرابر صنعتی به سادگی قابل شستشو بوده و آثار پاکیزگی به طور واضح قابل مشاهده خواهند بود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :