لجن کش

پسماند ته نشین شده در اغلب مخازن و حوضچه های موجود در محیط های صنعتی، ماده ای لجن مانند و چگال حاوی درصد بالایی مواد جامد معلق در آب یا روغن می باشد. محل قرارگیری این لجن که عمدتا کف مخازن و حوضچه می باشد و همچنین مشخصات فیزیکی خاص آن، حذف این ماده از محیط را به عملیاتی دشوار و نیازمند تجهیزات تخصصی تبدیل می نماید. تجهیزات لجن کش مورد استفاده باید دارای قابلیت مکش مایع لجن مانند چگال از عمق معین باشند. از سوی دیگر حجم لجن انباشته شده به ویژه در محیط‌های صنعتی قابل توجه است و باید روش و دستگاه انتخاب شده ظرفیت کافی برای جمع آوری حجم بالا را داشته و امکان تخلیه و دفع مواد جمع آوری شده را به شیوه‌ای سریع، بهداشتی و تا حد امکان ساده فراهم نماید. اشتباه در انتخاب دستگاه مناسب و برخوردار از قدرت مکش بالا، ظرفیت مناسب و انعطاف کافی موجب شکست عملیات خواهد شد. دستگاه‌های جاروبرقی یا مکنده صنعتی سنگین کار از مشخصه‌های لازم برای استفاده بعنوان لجن کش برخوردار می‌باشد.


ویژگی‌های مکنده لجن کش

دستگاه‌های جاروبرقی یا مکنده صنعتی قابل استفاده بعنوان لجن کش در رده دستگاه‌های سنگین کار قرار می‌گیرند. در تولید این رده از دستگاه‌ها از موتورهای توربینی استفاده می‌شود که به دستگاه قابلیت عملکرد پیوسته می‌بخشند. با توجه به حجم بالای لجن انباشته شده در حوضچه ها و مخازن صنعتی و زمان طولانی مورد نیاز برای جمع آوری این نوع پسماند، ویژگی دائم کار بودن دستگاه مکنده لجن کش حائز اهمیت است. پمپ مکش مورد استفاده در این نوع مکنده‌های سنگین کار صنعتی غالبا از نوع سایدچنل است تا قدرت کافی را برای مکش مواد لجن مانند سنگین فراهم نماید. با توجه به انباشت ضایعات لجن شکل در کف حوضچه‌ها و مخازن باید از لوله‌ها و خرطومی‌های بلند همراه با مکنده لجن کش استفاده شود. همچنین به منظور مکش حجم قابل توجه از لجن در هر لحظه و افزایش سرعت عملیات لازم است مکنده دارای سرعت مکش مناسب بوده و خرطومی‌ها و لوله‌های انتخاب شده دارای قطر بزرگ باشند. ظرفیت مخازن در مکنده های لجن کش در مقایسه با دستگاه های مکنده صنعتی معمول بالاتر است اما با توجه به اینکه ظرفیت مخزن از حدی بیشتر قابل افزایش نیست در جایی که نیاز به ظرفیت بالاتر است باید از مخازن رابط استفاده نمود.


انتخاب مکنده لجن کش مناسب

هنگام انتخاب یک مکنده لجن کش پارامترهایی همانند چگالی مایعات یا مواد مکش شده، حجم آلودگی‌ای که باید جمع شود، ارتفاع مکش و ... باید به دقت بررسی گردد و باید با توجه به پارامترهای ذکر شده دستگاهی انتخاب گردد که دارای ویژگی‌های زیر باشد:


قدرت و سرعت مکش بالا

قدرت مکش تعیین می کند که ماده ای تا چه اندازه سنگین و از چه فاصله‌ای قابل مکش است و سرعت مکش، روی میزان ماده مکش شده در هر لحظه تاثیر گذار است برای مکش یک ماده لجن مانند چگال از عمق نیاز به قدرت و سرعت مکش بالا می‌باشد.


ظرفیت بالا

مکنده لجن کش مورد استفاده باید دارای ظرفیت کافی برای جمع آوری پسماند مورد نیاز باشد. در مواردی که حجم لجن بالاست مکنده لجن کش باید قابل اتصال به مخزن رابط دارای ظرفیت کافی باشد.


سهولت تخلیه مخزن

با توجه به چگال بودن ماده مکش شده در عملیات لجن کشی و سنگین شدن مخزن مکنده پس از پر شدن آن، طراحی مخزن باید به گونه ای باشد که مخزن به راحتی از دستگاه مکنده یا جاروبرقی صنعتی جدا شده و به محل تخلیه قابل حمل و جابجایی باشد.


قابلیت اتصال به خرطومی بلند

در جایی که نیاز به استفاده از خرطومی‌های یا لوله های مکش بلند است طراحی دستگاه مکنده یا جاروبرقی صنعتی لجن کش باید به گونه‌ای باشد که دستگاه به راحتی به خرطومی دارای طول و قطر مناسب قال اتصال باشد.