meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی مراکز صنعتی با اسکرابر صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100
در کارخانه های صنعتی روزانه حجم بالایی از آلودگی های شیمیایی در محیط ایجاد می شود که در صورت عدم نظافت منظم، در محیط پراکنده شده و سلامت افراد را تهدید می نماید. دستگاه اسکرابر عملیت نظافت را به صورت منظم در این مکان ها به انجام رسانده و سطح بهداشت محیط را ارتقا می دهد. 


درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :