meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت اماکن متبرکه با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100

به دلیل وسعت سطوح در اماکت متبرکه و دشواری نظافت این سطوح، می توان از اسکرابر سرنشین دار به منظور شستشوی سطوح کف در این اماکن بهره گرفت.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :