meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : RA55K40 برند : Columbus گروه : اسکرابر

نظافت کفپوش اپوکسی با اسکرابر

کفپوش اپوکسی دارای ساختاری بدون خلل و فرج است و از همین رو در محیط های حساس به آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست اطلاعات :