meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : RA55BM40 برند : Columbus گروه : اسکرابر

نظافت سطوح کف پارکینگ ها با اسکرابر

رفت و آمد خودروها در پارکینگ مجتمع های مسکونی و تجاری و دیگر اماکن سبب انتقال آلودگی از محیط بیرون به درون پارکینگ می شود.

درخواست اطلاعات :