meta name="video_type" content="video/mp4" />

کاربرد سوییپر در نظافت محوطه پارک

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM صنعت : سایر گروه : سوییپر کد محصول مربوط : ATOM
محوطه پارک ها و سنگفرش های ورودی ها آن، به دلیل آلودگی های محیطی مختلف، نیازمند نظافت می باشد. ابزار نظافتی مورد استفاده در این محیط ها می بایست کارایی بالایی در نظافت محیط های وسیع داشته باشد و در وقت افراد صرفه جویی نماید.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :