meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : ATOM برند : RCM گروه : سوییپر

کاربرد سوییپر در نظافت محوطه پارک

محوطه پارک ها و سنگفرش های ورودی ها آن، به دلیل آلودگی های محیطی مختلف، نیازمند نظافت می باشد. ابزار نظافتی مورد استفاده در این محیط ها می بایست کارایی بالایی در نظافت محیط های وسیع داشته باشد و در وقت افراد صرفه جویی نماید.

درخواست اطلاعات :