meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : SLALOM برند : RCM گروه : سوییپر

نظافت انبار قطعات با سویپر خودرویی

راهروهای انبار قطعات در بخش های صنعتی، با جابجایی قطعات و به مرور زمان آلوده شده و به نظافت نیاز دارد. 

درخواست اطلاعات :