meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی کف سالن بدنسازی با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA35B10
سطح زمین سالن های بدنسازی با انجام فعالیت های ورزشی و تردد ورزشکاران کثیف و آلوده شده و نیازمند شستشوی منظم و مستمر می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :