meta name="video_type" content="video/mp4" />

جرم زدایی از قطعات صنعتی با واترجت

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : THERMC13/180
قطعات و تجهیزات صنعتی، بعد از مدتی استفاده، به آلودگی های روغنی، جرم و رسوبات دچار می شوند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :