meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : 1200BAR برند : Falch گروه : واترجت صنعتی

رسوب زدایی و رنگ بری با واترجت

رسوب زدایی و رنگ بری از تجهیزات صنعتی به شیوه های سنتی بسیار زمان بر بوده و هزینه های گزافی را در پی دارد. استفاده از شیوه های نوینی چون شوینده های فشار قوی یا دستگاه های واترجت علاوه بر ارتقا کیفیت عملیات نظافت با کاهش در تعداد نیروی خدماتی و زمان لازم برای نظافت نقش موثری در کاهش هزینه ها دارند. این دستگاه ها با استفاده از پاشش آب پر فشار به ذرات رنگ و رسوب چسبیده به سطوح، ضربه وارد نموده و موجبات جدا سازی آنها از روی سطوح را فراهم می آورند.

کاربرد دستگاه  واترجت صنعتی در رنگ بری

استفاده از رنگ به منظور ایجاد پوشش مناسب بر روی تجهیزات و جلوگیری از خوردگی فلزات امری متداول در صنایع می باشد. ترمیم و مرمت لایه های رنگ تاثیر بالایی در افزایش عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات صنعتی دارد. به این منظور رنگ بری و رسوب زدایی قبل از رنگ کردن تجهیزات، امری ضروری بوده و نقش مهمی در کیفیت، پایداری و استقامت لایه محافظ جدید دارد. واترجت های صنعتی تنها دستگاه هایی می باشند که توانانیی بالایی در رنگ بری و رسوب زدایی از انواع سطوح چوبی، فلزی، بتن و انواع سطوح خارجی دارند.

نحوه به کار گیری دستگاه واترجت در رسوب زدایی و رنگ بری از سطوح 
دستگاه های واترجت با اعمال فشار بر آب ورودی باعث افزایش فشار آب می شوند. استفاده از نازل های مناسب با فشار آب می تواند تاثیر بالایی در میزان بهره وری دستگاه واترجت صنعتی داشته باشد. در هنگام استفاده از دستگاه واترجت در رنگ بری، رسوب زدایی و در کل، عملیات های نظافتی، رعایت فاصله مناسب نازل با سطوح نقش مهمی در اثر بخشی دستگاه واترجت و حفاظت از سطوح ایفا می کند. نزدیکی بیش از حد نازل پاشش آب پر فشار  می تواند بر سطوح آسیب وارد نماید در حالیکه فاصله زیاد نازل پاشش از سطح نیز اثر بخشی لازم در نظافت را نخواهد داشت. درخواست اطلاعات :