meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : S20 برند : Tennant گروه : سوییپر

معیار های انتخاب سوییپر صنعتی مناسب

 محوطه های بزرگ کارخانجات و مراکز تجاری برای حفظ تمیزی و رعایت اصول ایمنی و بهداشت بایستی بطور مناسب نظافت شوند. فرآیند نظافت این محوطه ها باید به درستی و با استفاده از تجهیزات مناسب وسعت آنها انجام شود. درصورت بکارگیری ابزار های دستی فرآیند نظافت طولانی تر شده و نیروی خدماتی زحمت زیادی متحمل می گردد. همچنین در این وضعیت، کیفیت مطلوب نظافت مد نظر کارفرما ایجاد نشده و نیروی خدماتی برای دیگر امور مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. بنابراین استفاده از ابزار های نظافتی برای جمع آوری آلودگی ها در محیط های متوسط تا وسیع کاربرد نداشته و بهتر است از تجهیزات نظافتی مانند سوییپر استفاده شود. سویپر صنعتی با برس های نظافتی خود، آلودگی ها را به سرعت از محیط جمع آوری می کند و کیفیتی چند برابر روش دستی ارائه می دهد.

معیار های انتخاب سوییپر صنعتی مناسب

دستگاه سوییپر صنعتی اغلب در محیط های وسیع و برای نظافت و جمع آوری آلودگی ها کاربرد دارد. هر چقدر محیط وسیع تر و نیازمند نظافت بیشتری باشد، دستگاه بایست کارآمدی بیشتر و همچنین پهنای برس و مخزن زباله بزرگتری داشته باشد. سوییپر های دستی بیشتر برای محیط های کم وسعت و فروشگاه ها یا بخش های صنعتی کوچک کاربرد دارند و سویپر های بزرگ سرنشین دار در نظافت فضاهای وسیع مانند کارخانه ها، محوطه مراکز تجاری و پارکینگ ها بکار گرفته می شوند. کیفیت بالای برس ها در جمع آوری زباله ها و عدم ایجاد گرد و خاک فاکتور مهمی است که در انتخاب سوییپر مناسب باید مد نظر قرار گیرد. همچنین یک سوییپر مناسب بایستی دارای فیلتر قدرتمندی باشد تا بتواند ذرات و آلودگی ها به خود جذب کند و از انتشار مجدد آن ها در محیط جلوگیری نماید. همچنین سوییپر صنعتی سرنشین دار برای عملکرد در محیط های دارای سطح شیبدار باید مطابق با شیب مجاز دستگاه استفاده شود.

درخواست اطلاعات :