meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی سالن های صنعتی با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100
شستشو و نظافت سطوح کف یکی از بخش های مهم در نظافت اماکن صنعتی می باشد. وسعت بالا و ماهیت آلودگی این سطوح مانع از کارآمدی شیوه های سنتی در نظافت موثر و با کیفیت چنین اماکنی می باشد. از سوی دیگر نظافت سنتی این اماکن به خاطر وسعت بالا به تعداد زیاد نیروی خدماتی نیاز داشته و هزینه های هنگفتی را در بر خواهد داشت. بررسی های انجام شده نشان می دهد که قسمت اعظم هزینه های بخش نظافت مربوط به نیروی خدماتی می باشد در حالیکه استفاده از شیوه های نوین و دستگاه های مکانیزه ایی چون دستگاه های اسکرابر صنعتی با کاهش در تعداد نیروی خدماتی تاثیر چشم گیری در کاهش هزینه ها دارد.

دستگاه اسکرابر صنعتی

دستگاه های اسکرابر یا کف شوی صنعتی با استفاده از پاشش آب و برس های دیسکی دوار تمامی آلودگی های چسبیده به سطوح را شستشو می دهد. سیستم تی و مکش تعبیه شده در انتهای دستگاه با مکش حداکثری آب کثیف، سطوحی تمیز و خشک را ایجاد می نمایند. دستگاه های اسکرابر مجهز به دو مخزن مجزا برای آب تمیز و آب کثیف می باشند. از این رو همواره از آب تمیز برای نظافت استفاده می نمایند.

انواع اسکرابر صنعتی بر حسب نوع هدایت

اسکرابر ها یا کف شوی های صنعتی بر اساس نوع هدایت دستگاه به دو دسته اسکرابر های دستی و اسکرابر های خودرویی تقسیم می شوند. در اسکرابر های دستی اپراتور در پشت دستگاه قرار گرفته و به واسطه دسته تعبیه شده در دستگاه زمین شوی آن را هدایت می نماید، در حالیکه اسکرابر های خودرویی مجهز به صندلی کاربر بوده و اپراتور با نشستن بر روی صندلی آن را هدایت می کند. 

مزایای استفاده از اسکرابر صنعتی به جای شیوه های سنتی نظافت

پهنای شستشوی دستگاه های اسکرابر بسیار بیشتر از پهنای شستشو با تی بوده از این رو اسکرابر ها در زمان کوتاهتری نسبت به شیوه های سنتی، سطوح را شستشو و نظافت می نمایند، علاوه بر این مکانیزه بودن این دستگاه ها باعث افزایش چشمگیر سرعت شستشو در مقایسه با شیوه های سنتی می گردد. کف شوی های صنعتی با کاهش در تعداد نیروی خدماتی، تاثیر قابل ملاحظه ایی در کاهش هزینه ها خواهند داشت. از آنجایی که در مدل های سرنشین دار کاربر بر روی دستگاه نشسته و آن را هدایت می کند، کمتر خسته شده و توانایی بیشتری برای ادامه نظافت خواهد داشت، همین امر باعث افزایش راندمان کاری و بهره وری می گردد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :