meta name="video_type" content="video/mp4" />

استفاده از اسکرابر در شستشوی غرفه فروشگاه مواد غذایی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100

از کاربرد های نظافت صنعتی می توان به شستشوی سطوح فروشگاه مواد غذایی توسط دستگاه اسکرابر اشاره کرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :