meta name="video_type" content="video/mp4" />

سرعت بخشیدن به نظافت محوطه های بیرونی با سوییپر خودرویی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM صنعت : سایر گروه : سوییپر کد محصول مربوط : ATOM
محوطه بیرونی مراکز ادرای، درمانی و صنعتی، نیازمند نظافت منظم می باشند. استفاده از تجهیزات نظافتی به روز و مدرن می تواند در افزایش سرعت نظافت و بهبود شرایط محیط تاثیر گذار باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :