meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : ATOM برند : RCM گروه : سوییپر

تمیز کردن محوطه با سوییپر

گرد و خاک از زیان آورترین آلاینده هایی است که در یک وحیط وجود دارد زیرا ذرات گرد و خاک انواع میکروب ها را در خود نگه داشته و به بخش های اطراف انتقال می دهد.

درخواست اطلاعات :