meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : NOVE برند : RCM گروه : سوییپر

نظافت محیط بیرونی مجموعه های تفریحی با سوییپر

مجموعه های تفریحی عموما دارای محیط های بیرونی وسیعی هستند. این محیط ها به دلیل وجود گرد و خاک محیط و زباله های مختلف، نیازمند نظافت می باشد.

درخواست اطلاعات :