meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت پارکینگ با سوییپر سرنشین دار

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : SUPERBOXER
پارکینگ مجتمع های مسکونی و اداری، به جهت تردد خودرو ها و آلودگی های محیطی دیگر، نیازمند نظافت دقیق و منظم هستند. برای جمع کردن این آلودگی ها می بایست از ابزاری استفاده نمود که علاوه بر اثربخشی، موجب افزایش سرعت نظافت و کاهش هزینه ها شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :