meta name="video_type" content="video/mp4" />

استفاده از سویپر صنعتی در نظافت انبار کالا

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : SLALOME
هر فروشگاه زنجیره ای بزرگ، جهت نگهداری از کالا های خود، از یک انبار بهره می برد. کف این انبار ها به دلیل جابجایی کالا ها بوسیله ماشین آلات، آلوده شده و نیازمند نظافت می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :