meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت محوطه پارک با سوییپر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : ATOM

پارک ها و فضاهای سبز موجود در شهرها فضای وسیعی دارند و به دلیل وجود باغچه های فراوان مقدار زیادی گرد و خاک در محوطه پراکنده می شود. در چنین محیط هایی عموم افراد رفت و آمد می کنند و در نتیجه نظافت و تمیزی پارک ها به یک موضوع مهم برای شهرداری ها و شرکت های خدماتی تبدیل شده است. بزرگ بودن محیط و بالا بودن میزان گرد و خاک نظافت پارک ها و فضاهای سبز را دشوار می سازد، از همین رو لازم است برای جمع آوری زباله ها و گرد و خاک از تجهیزات مکانیزه نظافتی همانند سوییپر صنعتی استفاده شود تا علاوه بر افزایش کیفیت تمیزی محیط سرعت انجام عملیات نیز بیشتر گردد.  

ویژگی های سوییپر صنعتی

سوییپر صنعتی به سیستم فیلتراسیون کارآمدی تجهیز گردیده که فیلتر آن از مساحت و قدرت بالایی برخوردار است و در هنگام جمع آوری گرد و خاک اجازه بازگشت دوباره ذرات آلودگی به محیط را نمی دهد. هم چنین سامانه مکش و سیستم فیلتر سازی کارآمد و قوی از انتشار مجدد گرد و غبار در هنگام تخلیه مخزن جلوگیری می کند و تأثیر به سزایی در تمیزی محیط دارد. سوییپر صنعتی از سهولت کاربری برخوردار می باشد و یکی از مهم ترین عوامل در کنترل سوییپر و تسلط کاربر بر آن، دید مناسب او نسبت به دستگاه و محیط اطراف است. در دستگاه های سوییپر صنعتی کاربر در بخش جلویی دستگاه می نشیند و مخزن زباله در قسمت عقب دستگاه تعبیه گردیده و به این ترتیب کاربر دید کافی و مناسب نسبت به اطراف خود دارد که موجب می شود هیچ قسمتی از نظافت جا نماند و از برخورد دستگاه به موانع محیطی جلوگیری شود.

سوییپر و دارا بودن حداقل ابعاد

در اغلب محیط های عمومی موانع متعددی در مسیر حرکت دستگاه وجود دارد، بنابراین برخورداری سویپر از قدرت مانور بالا به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می گردد. طراحی جاروب خیابانی به گونه ای است که تا حد امکان فشرده بوده تا علاوه بر این که محیط های باز و وسیع را نظافت می کند بتواند در مسیرهای باریک نیز عملکرد بهینه خود را نشان دهد و در حداقل فضای موجود قادر به دور زدن باشد. استفاده از جاروب صنعتی برای نظافت یک محیط صرفه اقتصادی به همراه دارد و تعداد نیروهای انسانی کاهش یافته و بهره وری آنان افزایش می یابد. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :