meta name="video_type" content="video/mp4" />

ضدعفونی سطوح با اسکرابر بیمارستانی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA80BM100noBac
مراکز درمانی و بیمارستانی چون درمانگاه ها و کلینیک ها به واسطه تردد و مراجعه پی در پی و مستمر بیماران بسیار آلوده و کثیف می باشند. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :