meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : ARA80BM100 برند : Columbus گروه : اسکرابر

کفشوی آشیانه هواپیما

روش های دستی شستشو، در رفع آلودگی سطح زمین آشیانه هواپیما ها موثر نبوده و زمان زیادی از نیروهای خدماتی می گیرد.

درخواست اطلاعات :