meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی کف سالن های ورزشی با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : RA55K40
کف سالن های بدنسازی و ورزش های رزمی، با انجام فعالیت های ورزشی آلوده شده و نیازمند شستشو و نظافت می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :