meta name="video_type" content="video/mp4" />

دستگاه های نظافت صنعتی مخصوص اماکن زیارتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : other گروه : سایر کد محصول مربوط : IndustrialCleaning
می توان برای جمع آوری گرد و خاک و ضایعات در چنین محیط هایی از سوییپر استفاده نمود. در صورت نیاز به شستشو نیز، اسکرابر به خوبی این عمل را انجام می دهد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :