meta name="video_type" content="video/mp4" />

سوییپر برای نظافت پارکینگ و محوطه های داخلی و بیرونی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : SLALOM
مخزن این نوع سوییپر دارای چرخ می باشد، بنابراین جدا نمودن آن از دستگاه و حمل آن به سمت محل تخلیه به سهولت انجام می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :