meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : ThermC13/180 برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی

شستشوی قطعات صنعتی آلوده با واترجت

شستشوی قطعات صنعتی که آغشته به آلودگی های سخت و روغنی هستند، از چالش های بزرگ صنایع سنگین می باشد.

درخواست اطلاعات :