meta name="video_type" content="video/mp4" />

رسوب زدایی قوی با واترجت فشار قوی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : T895-1
از واترجت فشار قوی آب گرم می توان برای رسوب زدایی عمیق استفاده کرد 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :