meta name="video_type" content="video/mp4" />

رسوب زدایی تجهیزات با استفاده از واتر جت صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : QUADRO799TST
در بعضی از کارگاه ها و تجهیزات صنعتی بر اثر استفاده ی زیاد لایه ی نازک رسوب بر روی سطح آن ها تشکیل شده که با استفاده از فشار آب معمولی و یا روش دستی برطرف نمیشوند. به همین دلیل استفاده از واترجت صنعتی با توجه به فشار زیاد آب در این نوع دستگاه، برای عملیات رسوب زدایی و لایه برداری توصیه میشود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :